«پرونده های صوتی دروس خارج فقه و اصول»

۷ مطلب با موضوع «اصول فقه :: سال 97-96-95» ثبت شده است

درس خارج اصول حضرت استادسیدمحمودمددی موسوی (به ترتیب مباحث کفایه)-مقصد ششم:حجج و امارات-امارات-اجماع

«اقسام اجماع:

3- اجماع منقول»

   

لینک دانلود 96/10/27 / جلسه 468 - اقسام اجماع - قسم سوم: اجماع منقول - بررسی حجیت اقسام سه گانه اجماع منقول

+  تقریر درس - مقرر: جناب آقای حسین مهدوی نهاد

 

 

«اقسام اجماع:

2- اجماع مرکّب»

   

لینک دانلود 96/10/26 / جلسه 467 - بررسی اعتبار صور دوگانه‌ی اجماع مرکب بر اساس مبانی سه‌گانه در بحث

+  تقریر درس - مقرر: جناب آقای حسین مهدوی نهاد

 

 

«اقسام اجماع:

1- اجماع محصَّل»

   

96/10/25 / جلسه 466 - بررسی مبنای سوم در حجیت اجماع محصل: حجیت اجماع محصل بر اساس تعبد و دلیل شرعی - بررسی دلیل این مبنا و اشکالات وارده بر آن

+  تقریر درس - مقرر: جناب آقای حسین مهدوی نهاد

 

ادامه مطلب...
۱۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۷:۳۳ ۰ نظر

درس خارج اصول حضرت استاد سید محمود مددی موسوی ( به ترتیب مباحث کفایه ) - مقصد ششم: حجج و امارات - ظن - جهات اول تا سوم

«تقریرات سال تحصیلی 96-95»

مقرر: جناب آقای حسین مهدوی نهاد

 

«جهت سوم: (مقتضی الاصل عند الشک فی الحجیه)»

 

96/02/27 / جلسه 399 / بررسی سه وجه (تفسیر) بیان شده درباره معنای اصل

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

«جهت دوم: امکان یا عدم امکان جعل حجیت برای ظن

( امکان یا عدم امکان جمع بین حکم ظاهری و واقعی )»

  

96/02/26 / جلسه 398 / بررسی امکان یا استحاله از دید عقل عملی - توضیح مسلک طریقیت و سببیت در باب امارات - توضیح مسلک مختار در باب امارات

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

ادامه مطلب...
۱۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۷:۳۲ ۰ نظر

درس خارج اصول حضرت استاد سید محمود مددی موسوی ( به ترتیب مباحث کفایه ) - مقصد ششم: حجج و امارات - قطع - جهات ششم تا دهم

«الجهة العاشره: فی نظریه المعرفه»

 

96/02/16 / جلسه 390 / توضیح نظریه شهید صدر قدس سره درباره معرفت بشری - توجیه شهید صدر قدس سره برای علوم مبتنی بر علم تجربی با استفاده از منطق ذاتی - نقد سوم بر بیان و نظریه شهید صدر قدس سره

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

96/02/13 / جلسه 389 / توضیح نظریه شهید صدر قدس سره درباره معرفت بشری - توجیه شهید صدر قدس سره برای علوم مبتنی بر علم تجربی با استفاده از منطق ذاتی - نقد دوم بر بیان و نظریه شهید صدر قدس سره

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

الجهة التاسعة: فی الحسن و القبح

 

95/12/18 / جلسه 365 / ادامه‌ی مقام اول: ادله‌ی قول به وجود حسن و قبح عقلی - مقام دوم: ادله‌ی انکار حسن و قبح عقلی

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/12/17 / جلسه 364 / مقام اول: ادله‌ی قول به وجود حسن و قبح عقلی - بررسی دلیل دوم و سوم و چهارم

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

ادامه مطلب...
۲۲ دی ۹۵ ، ۲۰:۲۷ ۰ نظر

درس خارج اصول حضرت استاد سید محمود مددی موسوی ( به ترتیب مباحث کفایه ) - مقصد ششم: حجج و امارات - قطع - جهات اول تا پنجم

الجهة الخامسة: فی الموافقة الالتزامیة

 

95/11/02 / جلسه 337 / نقد وجوب موافقت التزامیه - ورود در حجیت دلیل قطعی

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

الجهة الرابعة: فی اخذ العلم بالحکم فی موضوع ذلک الحکم

 

95/10/29 / جلسه 336 / بیان مشکلات فقهی و اصولی ناشی از قائل شدن به استحاله

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/10/28 / جلسه 335 / بیان مختار در مساله - مقدمه ای در توضیح قطع و علم و اخذ آنها در موضوع حکم

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/10/27 / جلسه 334 /  بیان صورت سوم و چهارم از صور چهارگانه مساله - بیان و نقد وجه سوم بر استحاله صورت چهارم

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/10/26 / جلسه 333 /  بیان صورت سوم و چهارم از صور چهارگانه مساله - بیان و نقد وجه اول و دوم بر استحاله صورت چهارم

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/10/25 / جلسه 332 /  بیان صورت اول و دوم از صور چهارگانه مساله

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

الجهه الثالثه: فی اقسام القطع

 

المقام الثالث: فی قیام الاماره مقام القطع الموضوعی الطریقی

  

95/10/22 / جلسه 331 /  پایان بحث در جهت سوم

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/10/19 / جلسه 330 /  تفکیک مباحث این مقام در ضمن چند مساله - مساله 1 تا 3

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/10/18 / جلسه 329 / آغاز بحث از جانشینی اماره به جای قطع موضوعی طریقی

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

 المقام الثانی: فی قیام الاماره و الاصل مقام القطع الطریقی

 

95/10/15 / جلسه 328 / اقسام منجِّز - نقل و نقد کلام شهید صدر قدس سره درباره منجزیت و معذریت قطع و احتمال

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/10/14 / جلسه 327 / اقسام منجِّز

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/10/13 / جلسه 326 / معانی اصطلاح «علم» در کلمات اصولیین عظام

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/10/12 / جلسه 325 / شبهه مطرح شده درباره جانشینی اماره و اصل به جای قطع و پاسخهای داده شده به آن

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

المقام الاول: فی اقسام القطع الموضوعی

 

95/10/11 / جلسه 324 / فی اقسام القطع - المقام الاول: فی اقسام القطع الموضوعی

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

۲۲ دی ۹۵ ، ۲۰:۲۶ ۰ نظر

درس خارج اصول حضرت استاد سید محمود مددی موسوی ( به ترتیب مباحث کفایه ) - مقصد پنجم: مطلق و مقید

المقصد الخامس؛ الفصل الرابع: فی المجمل و المبین

 

95/08/10 / جلسه 295 / فصل چهارم: المجمل و المبین - اجمال تصدیقی / مقصد ششم: حجج و امارات - مقدمه در تعریف حجت و اماره

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/08/09 / جلسه 294 / فصل چهارم: المجمل و المبین - مقدمه ای در تعریف تصور و تصدیق و  بیان اقسام تصدیق / مقام اول: اجمال تصوری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

الفصل الثالث: فی التقیید

 

95/08/05 / جلسه 293 / فصل سوم: تقیید - جهت دوم: معنای تقیید - جهت سوم: سبب تقدیم تقیید بر دیگر جمع های عرفی

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

 95/08/04 / جلسه 292 / فصل سوم: تقیید - مقام دوم: مقید منفصل - جهت اول: موارد تنافی بین خطابین

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

الفصل الثانی: فی مقدمات الحکمت

 

تنبیهات فصل دوم

تنبیه پنجم

 95/08/03 / جلسه 291 / فصل دوم: مقدمات حکمت - تنبیهات - تنبیه پنجم - تبیین اطلاق و اجمال و تردید / فصل سوم: تقیید - مقام اول: مقید متصل

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/08/02 / جلسه 290 / فصل دوم: مقدمات حکمت - تنبیهات - تنبیه پنجم - اسم جنس نکره

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/08/01 / جلسه 289 / فصل دوم: مقدمات حکمت - تنبیهات - تنبیه پنجم

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

تنبیه چهارم

95/07/28 / جلسه 288 / فصل دوم: مقدمات حکمت - تنبیهات - تنبیه چهارم

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

تنبیه سوم

95/07/27 / جلسه 287 / فصل دوم: مقدمات حکمت - تنبیهات - تنبیه سوم - تعریف انصراف تصدیقی

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)


 

95/07/26 / جلسه 286 / فصل دوم: مقدمات حکمت - تنبیهات - تنبیه سوم - تعریف انصراف تصوری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

تنبیه دوم

 95/07/25 / جلسه 285 / فصل دوم: مقدمات حکمت - تنبیهات - تنبیه دوم

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

تنبیه اول

95/07/07 / جلسه 284 / فصل دوم: مقدمات حکمت - تنبیهات - تنبیه اول - نکته سوم - بیان مختار

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/07/06 / جلسه 283 / فصل دوم: مقدمات حکمت - تنبیهات - تنبیه اول - نکته سوم-نقد فرمایش مشهور

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/07/05 / جلسه 282 / فصل دوم: مقدمات حکمت - تنبیهات - تنبیه اول-نکته سوم

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/07/04 / جلسه 281 / فصل دوم: مقدمات حکمت - تنبیهات - تنبیه اول-نکته دوم و مقدمه نکته سوم

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/07/03 / جلسه 280 / فصل دوم: مقدمات حکمت - تنبیه اول-نکته اول

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

 

المقدمه الثالثه: عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب

95/06/31 / جلسه 279 / فصل دوم: مقدمات حکمت - مقدمه سوم

+ دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)


 

المقدمه الثانیه: عدم وجود قرینه متصله فی الکلام

95/06/29 / جلسه 278 / فصل دوم: مقدمات حکمت - مقدمه دوم - بیان تنبیه سوم

+ دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/06/28 / جلسه 277 / فصل دوم: مقدمات حکمت - مقدمه دوم - بیان تنبیه اول و دوم

+ دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/06/27 / جلسه 276 / فصل دوم: مقدمات حکمت - بیان مقدمه دوم

+ دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

 

المقدمه الاولی: کون المتکلم فی مقام البیان

95/06/24 / جلسه 275 / فصل دوم: مقدمات حکمت - بیان مقدمه اول

+ دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/06/23 / جلسه 274 / فصل دوم: مقدمات حکمت - بیان اجمالی مقدمات سه گانه حکمت

+ دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

 

  

الفصل الاول: فی تعریف الاطلاق و التقیید

 

الجهه الرابعه: فی تقابل الاطلاق و التقیید

95/06/21 / جلسه 273 / جهت چهارم: کدام یک از انواع تقابل میان اطلاق و تقیید برقرار است؟

+ دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

الجهه الثالثه: الموضوع له فی اسماء الاجناس

95/06/20 / جلسه 272 / جهت دوم: اعتبارات ماهیت - تعریف ماهیت مهمله / جهت سوم: موضوع له در اسماء اجناس

+ دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

  

الجهه الثانیه: فی اعتبارات الماهیه

95/06/17/ جلسه 271 / جهت دوم: اعتبارات ماهیت / تعریف کلی طبیعی

+ دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/06/16 جلسه 270 / جهت دوم: اعتبارات ماهیت / انحاء اعتبار ماهیت

+ دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/06/15 جلسه 269 / جهت دوم: اعتبارات ماهیت / تعریف اعتبار و ماهیت

+ دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

  

 الجهه الأولی: فی تعریف المطلق و المقید

 95/06/14 جلسه 268 / مقصد پنجم: مطلق و مقید / فصل اول / جهت اول: تعریف مطلق و مقید

+ دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)
 

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

۱۷ شهریور ۹۵ ، ۰۷:۲۷ ۰ نظر

درس خارج اصول حضرت استاد سید محمود مددی موسوی ( به ترتیب مباحث کفایه ) - مقصد ششم: حجج و امارات - قطع - تجری

الجهه الثانیه: التجری

المقام الثالث: فی استحقاق عقوبة المتجری

 

95/10/08 / جلسه 323 / مقام سوم در استحقاق عقوبت متجری / ورود در جهت سوم: اقسام قطع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

 المقام الثانی: فی حرمة التجری

 

95/10/07 / جلسه 322 / بیان دلیل سوم بر حرمت تجری و نقد آن

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/10/06 / جلسه 321 / نقد صیاغت دوم در دلیل دوم بر حرمت تجری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/10/05 / جلسه 320 / توضیح صیاغت دوم در دلیل دوم بر حرمت تجری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/10/04 / جلسه 319 / بررسی و نقد وجه دوم بر حرمت تجری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/10/01 / جلسه 318 / بررسی و نقد وجه اول بر حرمت تجری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

المقام الاول: فی قبح التجری

 

95/09/30 / جلسه 317 / بررسی و نقد قول میرزای نائینی قدس سره درباره‌ی قبح فاعلی در تجری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/09/29 / جلسه 316 / بررسی وجه دوم در اثبات قبح تجری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/09/28 / جلسه 315 / قول دوم: قبح تجری - نقل و نقد کلام مرحوم صدر

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/09/24 / جلسه 314 / قول اول: عدم قبح - بیان و نقد وجه دوم مرحوم آخوند قدس سره

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/09/23 / جلسه 313 / قول اول: عدم قبح - بیان و نقد وجه اول مرحوم آخوند قدس سره

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/09/22 / جلسه 312 / مقام ششم: دو معنای دیگر برای حجیت قطع / ورود در جهت دوم: تجری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

مقام پنجم: حجیت قطع بر خود قاطع

 

95/09/21 / جلسه 311 / مقام چهارم: عدم استحاله‌ی ثبوتی و اثباتی ردع از حجیت قطع / مقام پنجم: حجیت قطع، فقط بر خود قاطع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

مقام چهارم: امکان یا استحاله ردع از حجیت قطع

 

95/09/20 / جلسه 310 / مقام چهارم: امکان یا استحاله ردع از حجیت قطع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

مقام سوم: ذاتیت حجیت قطع

 

95/09/17 / جلسه 309 / تنبیهات - تنبیه سوم - مقام سوم: ذاتیت حجیت قطع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

مقام دوم: اثبات منجزیت قطع

95/09/16 / جلسه 308 / تنبیهات - ادامه تنبیه دوم

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/09/15 / جلسه 307 / تنبیهات - تنبیه دوم

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/09/14 / جلسه 306 / تنبیهات - تنبیه اول

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/09/13 / جلسه 305 / حجیت قطع بما هو امارة

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/08/24 / جلسه 304 / حجیت عرفی قطع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/08/23 / جلسه 303 / حجیت عقلائی قطع - مقام دوم

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)


 

95/08/22 / جلسه 302 / حجیت عقلائی قطع - مقام اول

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/08/19 / جلسه 301 / نقد جوابهای داده شده به اشکال بر حجیت عقلی قطع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/08/18 / جلسه 300 / اشکال در حجیت عقلی قطع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/08/16 / جلسه 299 / اشکال بر مقدمه دوم در اثبات منجزیت قطع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)


 

95/08/15 / جلسه 298 / مقدمه ای در اثبات منجزیت قطع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

مقام اول: تعریف و توضیح حجیت قطع

 

95/08/12 / جلسه 297 / بیان مختار در تفسیر حجیت قطع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/08/11 / جلسه 296 / مقام اول - تعریف حجت و توضیح اقسام آن

.

 

المقصد الخامس؛ الفصل الرابع: فی المجمل و المبین

 

95/08/10 / جلسه 295 / فصل چهارم: المجمل و المبین - اجمال تصدیقی / مقصد ششم: حجج و امارات - مقدمه در تعریف حجت و اماره

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/08/09 / جلسه 294 / فصل چهارم: المجمل و المبین - مقدمه ای در تعریف تصور و تصدیق و  بیان اقسام تصدیق / مقام اول: اجمال تصوری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

الفصل الثالث: فی التقیید

 

95/08/05 / جلسه 293 / فصل سوم: تقیید - جهت دوم: معنای تقیید - جهت سوم: سبب تقدیم تقیید بر دیگر جمع های عرفی

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

 95/08/04 / جلسه 292 / فصل سوم: تقیید - مقام دوم: مقید منفصل - جهت اول: موارد تنافی بین خطابین

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

۱۷ شهریور ۹۵ ، ۰۷:۲۶ ۰ نظر

درس خارج اصول ( به ترتیب مباحث کفایه ) - مقصد ششم-حجج و امارات - حجت اول-قطع

الجهه الثانیه: التجری

المقام الثانی: فی حرمة التجری

 

95/10/01 / جلسه 318 / بررسی و نقد وجه اول بر حرمت تجری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

المقام الاول: فی قبح التجری

 

95/09/30 / جلسه 317 / بررسی و نقد قول میرزای نائینی قدس سره درباره‌ی قبح فاعلی در تجری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/09/29 / جلسه 316 / بررسی وجه دوم در اثبات قبح تجری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

ادامه مطلب...
۱۷ شهریور ۹۵ ، ۰۷:۲۵ ۰ نظر