«پرونده های صوتی و تقریرات دروس خارج فقه و اصول»

۵ مطلب در بهمن ۱۳۹۸ ثبت شده است

درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی - مقصد هشتم: تعارض الادله - التعارض غیر المستقر

 «تنبیهات ذیل البحث»

 

علامت دانلود99/02/20 - التنبیه الرابع

 

علامت دانلود98/11/30 - التنبیه الرابع

 

علامت دانلود98/11/29 - التنبیه الثالث

ادامه مطلب...
۳۰ بهمن ۹۸ ، ۰۹:۱۸ ۰ نظر

درس خارج فقه معاملات استاد سید محمود مددی موسوی - کتاب الاجاره - فصل فی التنازع

«فصل: فی التنازع»

 

لینک دانلود 98/11/30 - مساله 4 - مساله 5

 

لینک دانلود 98/11/29 - مساله 3

 

لینک دانلود 98/11/23 - مساله 2

ادامه مطلب...
۳۰ بهمن ۹۸ ، ۰۸:۴۶ ۰ نظر

درس خارج فقه عبادات استاد سید محمود مددی موسوی - کتاب الطهاره - الوضو - شرایط الوضوء

«فصل: فی الوضوء و احکامه و شرائطه»

«فصل: فی شرائط الوضوء»

 

لینک دانلود 98/11/28 - المسالة الخامسة ( المسالة 5 ) - المسالة السادسة ( المسالة 6 )

 

لینک دانلود 98/11/27 - المسالة الخامسة ( المسالة 5 )

 

لینک دانلود 98/11/26 - المسالة الخامسة ( المسالة 5 )

ادامه مطلب...
۲۸ بهمن ۹۸ ، ۰۸:۵۹ ۰ نظر

درس خارج فقه عبادات استاد سید محمود مددی موسوی - کتاب الطهاره - الوضو - افعال الوضوء

 

«فصل: فی افعال الوضوء»

 

لینک دانلود 98/10/29 - الرابع: مسح الرجلین - مساله 48 - مساله 49 - ورود در مبحث بعدی: فصل فی شرائط الوضوء - الشرط الاول: اطلاق الماء - الشرط الثانی: طهاره الماء و طهاره المواضع

 

لینک دانلود 98/10/28 - الرابع: مسح الرجلین - مساله 45 - مساله 46 - مساله 47 - مساله 48

ادامه مطلب...
۲۰ بهمن ۹۸ ، ۰۹:۲۰ ۰ نظر

درس خارج فقه معاملات استاد سید محمود مددی موسوی - کتاب الاجاره - فصل فی العین المستاجره

«فصل: فی العین المستاجره»

 

لینک دانلود 98/11/02 - مساله 26

 

لینک دانلود 98/11/01 - مساله 26

 

لینک دانلود 98/10/25 - مساله 25

ادامه مطلب...
۲۰ بهمن ۹۸ ، ۰۹:۱۹ ۰ نظر