«پرونده های صوتی دروس خارج فقه و اصول»

۲ مطلب با موضوع «فقه :: فقه عبادات :: کتاب الطهارة :: فصل فی المطهرات :: الاستحاله» ثبت شده است

درس خارج فقه عبادات ( بر مبنای کتاب عروه ) - فصل فی المطهرات

« الخامس: الانقلاب »

 

95/10/19 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الانقلاب - مساله پنجم: بیان تفاوت انقلاب و استحاله در کلام مرحوم سید یزدی قدس سره

 

95/10/18 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الانقلاب - مساله چهارم - فرض انقلاب آنی خمر به خلّ

 

95/10/13 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الانقلاب - مساله چهارم

 

ادامه مطلب...
۱۷ شهریور ۹۵ ، ۰۷:۲۳ ۰ نظر

درس خارج فقه عبادات ( بر مبنای کتاب عروه ) - فصل فی المطهرات - الاستحاله

« الرابع: الاستحاله »

  

95/09/22 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الاستحاله - حکم صورت سوم و چهارم از صور مشکوک الاستحاله

 

 

95/09/21 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الاستحاله - حکم مشکوک الاستحاله

 

 

95/09/20 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الاستحاله - دلیل بر مطهریت استحاله

 

 

۱۲ شهریور ۹۵ ، ۲۲:۱۱ ۰ نظر