«فصل: فی الوضوء و احکامه و شرائطه»

«فصل: فی شرائط الوضوء»

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/09/15 - جلسه 30 : المباشرة فی الوضوء [در حال آماده سازی]

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/09/10 - جلسه 29 : شرط نهم - مساله 23

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/09/09 - جلسه 28 : شرط نهم - مساله 22 - مساله 23