«پرونده های صوتی دروس خارج فقه و اصول»

۸ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

درس خارج فقه عبادات ( بر مبنای کتاب عروه ) - فصل فی المطهرات - فروعی در ذیل مطهرات

«فصل: فی طرق ثبوت التطهیر»

 

96/06/13 - مساله 5

 

96/06/12 - مساله 4

 

96/02/25 - مساله 1 تا 3

ادامه مطلب...
۱۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۷:۳۵ ۰ نظر

درس خارج فقه معاملات (بر مبنای کتاب عروه) - کتاب الاجاره

 «فصل: فی ضمان الأجرة»

 

96/10/13/

 

 

96/10/12/

 

 

96/07/26/ مساله 5 - حکم ضمان طبیب در صورت وارد کردن خسارت - فرع اول - بررسی ادله ارائه شده بر ضمان طبیب در فرع اول - نقل و نقد وجه اول تا چهارم - بررسی سندی وجه چهارم - نقد ادعای دلالت کلام شیخ قدس سره بر وثاقت سکونی

 

  

96/07/25/ مساله 5 - حکم ضمان طبیب در صورت وارد کردن خسارت - فرع اول - بررسی ادله ارائه شده بر ضمان طبیب در فرع اول - نقل و نقد وجه اول تا چهارم - اشکال دلالی بر وجه چهارم (روایت)

 

  

96/07/19/ مساله 4 - حکم ضمان در صورتی که اجیر برای عمل، تعدی کند - بیان حکم مساله در صورت عدم تعدی - ذکر اقوال چهارگانه در این فرع - بررسی قول به تفصیل و قول به عدم ضمان


 

  

96/07/18/ مساله 4 - حکم ضمان در صورتی که اجیر برای عمل، تعدی کند - بیان حکم مساله در صورت عدم تعدی - ذکر اقوال چهارگانه در این فرع - بررسی دو قول از اقوال چهارگانه

 

  

96/06/22/ مساله 3 - فرع دوم - بیان تفاوتهای فرع اول و دوم - بیان حکم ضمان در صورت اختلاف قیمت در مکانها یا زمانهای مختلف - تتمیم بحث گذشته

 

 

96/06/21/ مساله 3 - فرع دوم - بیان تفاوتهای فرع اول و دوم - بیان حکم ضمان در صورت اختلاف قیمت در مکانها یا زمانهای مختلف

 

 

96/06/15/ مساله 3 - فرع اول - احتمال 4 و 5

 

 

96/06/14/ مساله 3 - فرع اول - احتمال 1 تا 3

 

 

96/02/27/ مساله 2 - جهت چهارم - قول چهارم و پنجم و ششم - بررسی وجه دوم و سوم و چهارم - توضیح و تبیین مختصر آیه‌ی شریفه‌ی اعتداء

 

 

96/02/26/ مساله 2 - جهت چهارم - قول چهارم و پنجم و ششم - بررسی وجه اول مشترک میان هر سه قول

 

 

96/02/20/ مساله 2 - جهت چهارم - قول سوم: اشتغال ذمه به قیمت یوم الاداء - بررسی جهت تکلیفی مساله - وجه مختار: تعلق تکلیف به افراغ ذمه ( در مقابل تعلق تکلیف به ادای شخص ما فی الذمه و تعلق تکلیف به ادای قیمت ) - بیان معانی ذکر شده برای افراغ ذمه

 

 

96/02/19/ مساله 2 - جهت چهارم - قول سوم: اشتغال ذمه به قیمت یوم الاداء - بررسی جهت تکلیفی مساله - نقد وجه سید ماتن و محقق خویی قدس سرهما در این باره - افراغ ذمه به چه چیز محقق می شود؟

 

 

96/02/13/ مساله 2 - جهت چهارم - قول سوم: اشتغال ذمه به قیمت یوم الاداء - بررسی جهت وضعی مساله - بررسی جهت تکلیفی مساله: آیا افراغ ذمه واجب است یا اینکه عدم افراغش، حرام می باشد؟

 

 

95/12/18/ مساله 1 - فرع دوم - بررسی صورت چهارم

 

 

95/12/17/ مساله 1 - فرع دوم - بررسی صورت سوم - جهت دوم و سوم

 

95/12/04/ مساله 1 - فرع دوم - بررسی صورت سوم

 

 

95/12/03/ مساله 1 - فرع دوم - بررسی صورت دوم

 

 

95/11/27/ مساله 1 - فرع دوم - نقل و نقد اقوال بیان شده درباره‌ی ضمان یا عدم ضمان مستاجر در صورت تلف عین قبل از عمل یا در اثناء عمل

 

 

95/11/26/ مساله 1 - فرع دوم

 

 

95/11/20/ مساله 1

 

 

95/11/19/ فرع 5

 

 

95/11/13/ فرع 3 و 4 و ورود در فرع 5

 

 

95/11/12/ فرع 2 - بررسی وجه صحّت شرط ضمان

 

 

95/11/06/ فرع 2 - توضیح شرط فعل و شرط نتیجه

 

 

95/11/05/ فرع 1 - تتمه بحث

 

 

95/10/29/ فرع 1 - توضیح تلف و اتلاف، تفریط و تعدّی

 

 

95/10/28/ فرع 1 - مقدمه - بیان ملاک در امانی یا عدوانی بودن ید

۱۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۷:۳۴ ۰ نظر

درس خارج اصول حضرت استادسیدمحمودمددی موسوی (به ترتیب مباحث کفایه)-مقصد ششم:حجج و امارات-امارات-خبر واحد

«مقام دوم: تحدید دایره حجیت خبر واحد»

  

لینک دانلود 96/12/16 / جلسه 495 - بررسی مورد یازدهم: خبر الثقه فی الامور الهامه - بررسی مورد دوازدهم: خبر الثقه فی الامور الحدسیه - توضیح معنای خبر در حسیات و خبر در حدسیات

 

  

لینک دانلود 96/12/15 / جلسه 494 - بررسی مورد دهم از موارد حجیت خبر واحد: حجیت یا عدم حجیت خبر ثقه‌ای که مشهور از آن اعراض کرده‌اند
+  تقریر درس - مقرر: جناب آقای حسین مهدوی نهاد

 

  

لینک دانلود 96/12/14 / جلسه 493 - بررسی مورد هشتم از موارد حجیت خبر واحد: حجیت خبر واحد ضعیف در سنت (مستحبات و مکروهات) - بررسی مورد نهم از موارد حجیت خبر واحد: حجیت خبر واحد ضعیفی که مشهور به آن عمل کرده و بر طبقش فتوا داده اند (جبران ضعف سند به شهرت)
+  تقریر درس - مقرر: جناب آقای حسین مهدوی نهاد

ادامه مطلب...
۱۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۷:۳۳ ۱ نظر

درس خارج اصول حضرت استادسیدمحمودمددی موسوی (به ترتیب مباحث کفایه)-مقصد ششم:حجج و امارات-امارات-شهرت

«بررسی حجیت یا عدم حجیت شهرت فتواییه»

   

لینک دانلود 96/11/01 / جلسه 470 - استدلال بر حجیت شهرت فتوایی - مقتضای روایات - دلیل روایی دوم و سوم و اشکال بر آنها - اماره پنجم: خبر واحد - مقدمه در خبر متواتر

+  تقریر درس - مقرر: جناب آقای حسین مهدوی نهاد

 

   

لینک دانلود 96/10/30 / جلسه 469 - استدلال بر حجیت شهرت فتوایی - مقتضای قاعده - مقتضای روایات - استدلال به مقبوله‌ی عمر بن حنظله بر حجیت شهرت و اشکال بر این استدلال

+  تقریر درس - مقرر: جناب آقای حسین مهدوی نهاد

۱۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۷:۳۳ ۰ نظر

درس خارج اصول حضرت استادسیدمحمودمددی موسوی (به ترتیب مباحث کفایه)-مقصد ششم:حجج و امارات-امارات-اجماع

«اقسام اجماع:

3- اجماع منقول»

   

لینک دانلود 96/10/27 / جلسه 468 - اقسام اجماع - قسم سوم: اجماع منقول - بررسی حجیت اقسام سه گانه اجماع منقول

+  تقریر درس - مقرر: جناب آقای حسین مهدوی نهاد

 

 

«اقسام اجماع:

2- اجماع مرکّب»

   

لینک دانلود 96/10/26 / جلسه 467 - بررسی اعتبار صور دوگانه‌ی اجماع مرکب بر اساس مبانی سه‌گانه در بحث

+  تقریر درس - مقرر: جناب آقای حسین مهدوی نهاد

 

 

«اقسام اجماع:

1- اجماع محصَّل»

   

96/10/25 / جلسه 466 - بررسی مبنای سوم در حجیت اجماع محصل: حجیت اجماع محصل بر اساس تعبد و دلیل شرعی - بررسی دلیل این مبنا و اشکالات وارده بر آن

+  تقریر درس - مقرر: جناب آقای حسین مهدوی نهاد

 

ادامه مطلب...
۱۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۷:۳۳ ۰ نظر

درس خارج اصول حضرت استادسیدمحمودمددی موسوی (به ترتیب مباحث کفایه)-مقصد ششم:حجج و امارات-امارات-ظهور

«حجیت ظهور - حجیت قول لغوی»

   

96/10/20

.

 

ادامه مطلب...
۱۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۷:۳۳ ۰ نظر

درس خارج اصول حضرت استادسیدمحمودمددی موسوی (به ترتیب مباحث کفایه)-مقصد ششم:حجج و امارات-سیره-مقام 1تا3

 

«جهت چهارم: در اعتبار سیره عقلاء»

   

96/07/26 / جلسه 419 / مقام اول: سیره عقلا - جهت چهارم: در اعتبار سیره عقلا - مقام اول: فیما تکون المصبّ، الحجّیة - تنبیهات مقام اول - تنبیه سوم - بیان 5 طریق در اثبات حجیت سیر معاصر با زمان حضور معصومین علیهم السلام در عصر حاضر

.

 

   

96/07/25 / جلسه 418 / مقام اول: سیره عقلا - جهت چهارم: در اعتبار سیره عقلا - مقام اول: فیما تکون المصبّ، الحجّیة - تنبیهات مقام اول - تنبیه اول و دوم

.

 

   

96/07/23 / جلسه 417 / مقام اول: سیره عقلا - جهت چهارم: در اعتبار سیره عقلا - مقام اول: فیما تکون المصبّ، الحجّیة - بررسی مسلک دوم: امضاء - جهت دوم: جهت اثباتی - ادعای ورود ردع کلی از شارع مقدس نسبت به حجج عقلاییه - پاسخ به اشکال محقق خراسانی قدس سره بر این مدعا - ذکر اشکالات دیگر بر این مدعا

.

ادامه مطلب...
۱۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۷:۳۳ ۰ نظر

درس خارج اصول حضرت استاد سید محمود مددی موسوی ( به ترتیب مباحث کفایه ) - مقصد ششم: حجج و امارات - ظن - جهات اول تا سوم

«تقریرات سال تحصیلی 96-95»

مقرر: جناب آقای حسین مهدوی نهاد

 

«جهت سوم: (مقتضی الاصل عند الشک فی الحجیه)»

 

96/02/27 / جلسه 399 / بررسی سه وجه (تفسیر) بیان شده درباره معنای اصل

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

«جهت دوم: امکان یا عدم امکان جعل حجیت برای ظن

( امکان یا عدم امکان جمع بین حکم ظاهری و واقعی )»

  

96/02/26 / جلسه 398 / بررسی امکان یا استحاله از دید عقل عملی - توضیح مسلک طریقیت و سببیت در باب امارات - توضیح مسلک مختار در باب امارات

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

ادامه مطلب...
۱۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۷:۳۲ ۰ نظر