«پرونده های صوتی دروس خارج فقه و اصول»

۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است

مقدمه / امر دوم / دلالت لفظیه و اقسام آن

 امر دوم  

 مطالب امر دوم اموربسیار مهمی است که در مباحث الفاظ خیلی کاربرد دارد و بخشهایی از آن هم خیلی پیچیده است. این امر مشتمل بر هفت مطلب است.

1- الدلالة اللفظیه.

2- اقسام الدلالة اللفظیه.

3- حقیقت الوضع.

4- اقسام الوضع.

5- المعنی الحرفی.

6- الفرق بین الانشاء و الخبر.

7- اسماء الاشاره و الضمائر.

در کفایه فقط پنج مطلب اخیر ذکر شده است و دو امر اول در کفایه ذکر نشده است و لازم است که ما آن را متذکر شویم لذا این دو مطلب را ما اضافه کردیم . پس در امر ثانی مجموعا هفت مطلب را ذکر می کنیم.

ادامه مطلب...
۱۰ اسفند ۹۲ ، ۲۰:۴۱ ۰ نظر

مقدمه / امراول / موضوع علم اصول و تعریف علم اصول

مطلب سوم : موضوع علم اصول 

در موضوع علم اصول چهار نظریه مطرح است .

نظریه اول به مشهور علماء نسبت داده شده است و مرحوم میرزای قمی[1] از آنان است . بنابراین نظریه موضوع علم اصول « ادله اربعه بما هی ادله » است و اگر در علم اصول از دلیلیت این ها بحث می شود بحث از مبادی است نه مسائل .     

نظریه دوم از مرحوم صاحب فصول[2] است . بنابرنظر ایشان موضوع علم اصول « ادله اربعه بما هی هی » است و بحث از دلیلیت این ها بحث از مسائل علم اصول است .

نظریه سوم از مرحوم صاحب کفایه [3] است . بنابراین نظر موضوع علم اصول « الکلی المنطبق علی موضوعات مسائل علم الاصول » است ، و لازم نیست که اسم این عنوان را بدانیم . 

نظریه چهارم از مرحوم آقای صدر[4] است . بنابراین نظر موضوع علم اصول « الادلة المشترکة فی الاستدلال الفقهی » است . مراد از ( المشترکة ) این است که این دلیل مختص به به بعض ابواب فقه نیست بلکه در همه ابواب فقه یا معظم آن جاری است

ادامه مطلب...
۰۲ اسفند ۹۲ ، ۲۰:۳۵ ۰ نظر

مقدمه / امر اول / موضوع علم و تمایزعلوم

بسم الله الرحمن الرحیم

تمهید

 کتاب کفایه در حوزه به عنوان متن درس خارج ، متداول است ، و بنا بر آن است که متن بحث خارج ما ، همین کتاب باشد . و مراد این است که تنظیم مطالب بر طبق تنظیم مطلب کفایه است .

صاحب کفایه مطالب را به سه بخش تقسیم کرده است : مقدمه و مباحث اصول و خاتمه . مقدمه 13 امر دارد و هر یک متضمن مسائل عدیده ای است . مباحث اصول در کفایه به 8 باب تقسیم شده است. باب اول باب اوامر و باب آخر باب تعارض ادله است ، و از هر باب به عنوان مقصد تعبیر شده است . 5 باب اول ، مباحث الفاظ است و 3 باب آخر ، مباحث عقلیه است . و در خاتمه مسأله اجتهاد و تقلید مطرح شده است .

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۹۲ ، ۱۹:۰۳ ۰ نظر