«پرونده های صوتی دروس خارج فقه و اصول»

۳ مطلب با موضوع «فقه :: فقه عبادات :: کتاب الطهارة :: فصل فی المطهرات :: الماء» ثبت شده است

درس خارج فقه معاملات (بر مبنای کتاب عروه) - کتاب الاجاره - فصل فی احکام العوضین

فصل: فی أحکام العوضین

 

95/10/22/ فصل فی احکام العوضین - مساله نوزدهم - بیان هر سه فرع مسأله

 

95/10/15/ فصل فی احکام العوضین - مساله هجدهم - فرع دوم تا چهارم

 

95/10/14/ فصل فی احکام العوضین - مساله هجدهم - فرع اول

ادامه مطلب...
۱۷ شهریور ۹۵ ، ۰۷:۲۴ ۰ نظر

درس خارج فقه عبادات ( بر مبنای کتاب عروه ) - فصل فی المطهرات

« الخامس: الانقلاب »

 

95/10/19 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الانقلاب - مساله پنجم: بیان تفاوت انقلاب و استحاله در کلام مرحوم سید یزدی قدس سره

 

95/10/18 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الانقلاب - مساله چهارم - فرض انقلاب آنی خمر به خلّ

 

95/10/13 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الانقلاب - مساله چهارم

 

ادامه مطلب...
۱۷ شهریور ۹۵ ، ۰۷:۲۳ ۰ نظر

درس خارج فقه عبادات ( بر مبنای کتاب عروه ) - فصل فی المطهرات - الماء

« الأول: الماء »

95/02/27 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الماء - کیفیت تطهیر لباس با ماشین های لباسشویی / جلسه آخر

95/02/26 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الماء - کیفیت تطهیر لباس با ماشین های لباسشویی / جلسه دوم

95/02/25 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الماء - کیفیت تطهیر لباس با ماشین های لباسشویی / جلسه اول

95/02/20 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الماء - مساله 41 - التطهیر بالتبع

95/02/19 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الماء - مساله 41

95/02/18 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الماء - مساله 40 - ملاقات دندان مصنوعی و امثال آن با نجاست

95/02/13 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الماء - مساله 40

95/02/12 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الماء - مساله 37 و 38 و 39

95/02/11 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الماء - مساله36

95/02/06 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الماء - مساله 33 و 34 و 35 و 36


95/02/05 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الماء - مساله 30 و 31 و 32

95/01/30 - المساله 27 - اذا صبغ ثوب بالدم

95/01/29 - المسأله 26 - کیفیه تطهیر الارض الصلبه

95/01/28 - المسأله 22 - کیفیه تطهیر اللحم المطبوخ المتنجس

95/01/22 - المسأله 21 - کیفیه تطهیر الثوب فی الطشت

95/01/21 - المسأله العشرون - بیان کیفیه تطهیر الظرف الحاوی للارز النجس بالتبعیه

95/01/16 - المسأله العشرون - کیفیه تطهیر الظرف الحاوی للارز النجس

95/01/15 - المسأله العشرون - الصوره الثانیه

95/01/14 - المسأله العشرون - الصوره الأولی

94/09/02جلسه 015/ المسأله الرابعة
فی تطهیر المتنجس ببول الصبی ...
94/09/01جلسه 014/ المسأله الرابعة

ادلّة عدم إعتبار التعدد فی التطهیر من البول

94/08/30جلسه 013/ المسأله الرابعة

بیان المختار: عدم إعتبار التعدد فی تطهیر الثوب او البدن من البول

94/08/24جلسه 011/ المسأله الرابعة
 اعتبار التعدد فی تطهیر الثوب او البدن من البول

94/08/23جلسه 010/ المسأله الثالثة
 فی جوازاستعمال غسالة الاستنجاء فی التطهیر​

94/08/18جلسه 009/ مسأله 2

94/08/16جلسه 008/ مسأله 2

94/08/11جلسه 007/ مسأله 1 و 2

94/08/10جلسه 006/ القسم الثانی من شرائط التطهیر بماء القلیل

94/08/09جلسه 005/ القسم الثانی من شرائط التطهیر بماء القلیل

94/07/13جلسه 004/ عدم تغیر الماء بالإستعمال

94/07/12جلسه 003/ یشترط فی التطهیر بالماء

94/07/11جلسه 002/ فصل فی المطهرات/ الاول: الماء

94/07/06جلسه 00/ فصل فی المطهرات


۱۲ شهریور ۹۵ ، ۲۲:۰۸ ۰ نظر