«پرونده های صوتی دروس خارج فقه و اصول»

۴ مطلب با موضوع «اصول فقه :: سال 95-94 :: مفاهیم» ثبت شده است

المقصد الثالث/ الفصل الثانی و الثالث: مفهوم الوصف و الغایة

....

94/12/09جلسه225/ المختار فی الغایة / الفصل الرابع: مفهوم الحصر

94/12/08جلسه224/ اقوال مرحوم خوئی و مرحوم صدر 

94/11/28جلسه223/ بیان دو نکته پایانی و استدراکی

94/11/27جلسه222/ بیان مختار در مفهوم نداشتن وصف

تمام الکام فی مفهوم الوصف / آغاز بحث مفهوم الغایة

94/11/26جلسه221/ نقد و بررسی اقوال

94/11/25جلسه220/ اقوال در مسأله

94/11/24جلسه219/ تحریر محل نزاع

۲۸ بهمن ۹۴ ، ۱۳:۱۴ ۰ نظر

المقصد الثالث/ الفصل الرابع و الخامس : مفهوم الحصر و اللقب

....

94/12/12جلسه228/ الفصل الخامس: مفهوم لقب و عدد
توضیحات: ابتدای بحث المقصد الرابع فی العام و الخاص (بیان مقدمه و تعریف عام و خاص)

94/12/11جلسه227/ المقام الثانی فی أدات الإستثناء 

94/12/10جلسه226/ مدلول ادات حصر، مفهوم است یا منطوق؟
توضیحات: ابتدای بحث مفهوم حصر: (مقام اول) در جلسه 225

۲۷ بهمن ۹۴ ، ۱۹:۳۷ ۰ نظر

المقصد الثالث/ الفصل الأول: مفهوم الشرط

...

94/11/21جلسه218/ التنبیه السابع

94/11/20جلسه217/ التنبیه السابع

 مختار: عدم تداخل اسباب

94/11/19جلسه216/ التنبیه السابع

المسألة الاولی: بیان المختار فی تداخل الاسباب

94/11/18جلسه215/ التنبیه السابع

المسألة الاولی: تداخل الاسباب

94/11/17جلسه214/ التنبیه السابع

اذا تعدد الشرط و اتحاد الجزاء ....

ادامه مطلب...
۲۱ بهمن ۹۴ ، ۱۴:۱۴ ۰ نظر

المقصد الثالث: المفاهیم

مقدمة

94/10/27جلسه200/ مختارنا فی حقیقة المفهوم

94/10/26جلسه199/ مقدمةٌ فی بیان حقیقة المفهوم


۱۰ بهمن ۹۴ ، ۲۱:۲۹ ۰ نظر