«پرونده های صوتی دروس خارج فقه و اصول»

درس خارج فقه عبادات استاد سید محمود مددی موسوی - کتاب الطهاره - الوضو - شرایط الوضوء

«فصل: فی الوضوء و احکامه و شرائطه»

«فصل: فی شرائط الوضوء»

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/08/05 - جلسه 14 : شرط چهارم - مساله هفده (مساله 17)

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/08/03 - جلسه 13 : شرط چهارم - مساله چهارده - مساله پانزده - مساله شانزده (مساله 14 - مساله 15 - مساله 16)

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/07/28 - جلسه 12 : شرط چهارم - مساله دوازده - مساله سیزده (مساله 12 - مساله 13)

ادامه مطلب...
۰۳ آبان ۹۹ ، ۰۹:۵۶ ۰ نظر

درس خارج فقه معاملات استاد سید محمود مددی موسوی - کتاب الاجاره - خاتمه

«خاتمة فیها مسائل»

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/08/06 - جلسه 10 : - مساله 3

  

علامت دانلودفایل صوتی 99/07/30 - جلسه 9 : - مساله 1 - مساله 2

۳۰ مهر ۹۹ ، ۱۳:۱۵ ۰ نظر

درس خارج اصول - مقدمات سیزده گانه

«مقدمه‌ی دوم: در هفت مطلب»

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/08/06 - جلسه 26 : مطلب چهارم: تقسیمات وضع

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/08/05 - جلسه 25 : مطلب چهارم: تقسیمات وضع

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/08/03 - جلسه 24 : مطلب چهارم: تقسیمات وضع

ادامه مطلب...
۱۸ شهریور ۹۹ ، ۱۲:۲۵ ۰ نظر

مجموعه کامل تقریرات (تحریر) درس خارج فقه عبادات استاد سید محمود مددی موسوی

مجموعه کامل تقریرات (تحریر1) درس خارج فقه عبادات استاد سید محمود مددی موسوی

کتاب الطهاره

آخرین فایل ویرایش شده - فصل فی الوضوء - فصل فی افعال الوضوء

علامت دانلود تحریر به توسط: جناب برادر مهدی بهرام بیگی

 

 

سایر تحریرات - از ابتدا تا پیش از آخرین فایل ویرایش شده

( به تفکیک مبحث )

1-فصل: فی النجاسات

علامت دانلود تحریر به توسط: جناب برادر مهدی بهرام بیگی

2-فصل: فی المطهرات

علامت دانلود تحریر به توسط: جناب برادر مهدی بهرام بیگی

ادامه مطلب...
۲۶ مهر ۹۸ ، ۱۶:۴۱ ۰ نظر

مجموعه کامل تقریرات (تحریر) درس خارج فقه معاملات استاد سید محمود مددی موسوی

مجموعه کامل تقریرات (تحریر1) درس خارج فقه معاملات استاد سید محمود مددی موسوی

کتاب الاجاره

آخرین فایل ویرایش شده - فقه معاملات - کتاب الاجاره - فصل فی العین المستاجره

علامت دانلود تحریر به توسط: جناب برادر مهدی بهرام بیگی 

 

 

سایر تحریرات - از ابتدا تا پیش از آخرین فایل ویرایش شده

( به تفکیک مبحث )

 

أ. مقدمه: فی حقیقه الاجاره

علامت دانلود تحریر به توسط: جناب برادر مهدی بهرام بیگی

2-فصل دوم: فی لزوم الاجاره

علامت دانلود تحریر به توسط: جناب برادر مهدی بهرام بیگی

ادامه مطلب...
۲۶ مهر ۹۸ ، ۱۶:۴۰ ۰ نظر

مجموعه کامل تقریرات درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی

مجموعه کامل تحریر و تقریرات درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی - دوره جدید

آخرین فایلهای ویرایش شده - اصول عملیه - استصحاب

علامت دانلود تحریر به توسط: جناب برادر مهدی بهرام بیگی

علامت دانلود تقریر به توسط: جناب برادر حسین مهدوی نهاد

 

 

سایر تحریرات و تقریرات - از ابتدا تا پیش از آخرین فایل ویرایش شده

( به تفکیک مبحث )

 

أ. کلیات: مقدمات سیزده گانه

علامت دانلود تحریر به توسط: جناب برادر مهدی بهرام بیگی

علامت دانلود تقریر به توسط: جناب برادر حسین مهدوی نهاد

1-المقصد الاول: فی الاوامر

علامت دانلود تحریر به توسط: جناب برادر مهدی بهرام بیگی

علامت دانلود تقریر به توسط: جناب برادر حسین مهدوی نهاد

ادامه مطلب...
۲۶ مهر ۹۸ ، ۱۶:۳۹ ۰ نظر